VAAK GESTELDE VRAGEN

Logo Oximatic 590x243
Wat is Oxymatic?

Oxymatic is een installatie voor de desinfectie van water. Ze bestaat uit een kamer-elektrodehouder die wordt geïnstalleerd in een bypassleiding, en een besturingseenheid.
Het systeem is gebaseerd op een ecologische waterbehandelingsmethode die uitgaat van de gepatenteerde ABOT-technologie (Advanced Bipolar Oxidation Technology). Deze technologie is het resultaat van een onderzoek dat meer dan 15 jaar heeft geduurd en maakt gebruik van de hydrolyse van water en de elektrolyse van koper om water op een milieuvriendelijke manier te desinfecteren.

Oxymatic werd vooral bedacht voor zwembaden, maar omdat het een doeltreffend systeem voor de desinfectie van water is, wordt het ook in andere toepassingen gebruikt:

  • Drinkbaar leiding- en putwater
  • Behandeling tegen legionella
  • Irrigatie en landbouw
  • Koeltorens, enz.
Wat is hydrolyse?

Hydrolyse is het proces waarbij de watermolecule zich opsplitst in verschillende soorten moleculen wanneer er elektrische stroom door wordt gestuurd.
De voornaamste reactie van het hydrolyseproces is de volgende:

2 H2O  ————>  OHˉ + H3O

Het hydroxyl ion (OHˉ) is een krachtig desinfectiemiddel dat als het niet in contact komt met een organische stof zich op ongeveer 32 minuten opnieuw in water verbindt. Zodoende is het niet corrosief noch schadelijk voor de gezondheid of voor levende wezens, en kan het worden gedronken. Gelet op de technische kenmerken van het proces zal er nooit een voor de gezondheid of voor het leefmilieu schadelijke overdosering van hydroxylionen zijn.

Wat is koperelektrolyse?

Koperelektrolyse is het proces waarbij een compact blok van zuiver koper op een gecontroleerde manier uiteenvalt door er een elektrische stroom door te sturen

Tijdens het proces worden zuivere koperionen (Cu⁺⁺), zoals die in de natuur voorkomen, geproduceerd. De aanbevolen concentratie in een zwembad ligt rond 0,5 mg/l (ppm). Deze kopergehaltes hebben geen nadelige invloed op de gezondheid aangezien volgens de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) water drinkbaar is tot een kopergehalte van 2 mg/l.

Kan er in mijn zwembad een overdosering van Oxymatic ontstaan die gevaarlijk is voor de gezondheid?

Nee. De maximale capaciteit van Oxymatic om hydroxylgroepen voort te brengen, wordt bepaald door de verhouding tussen het aantal platen in de geïnstalleerde elektroden en de doorgevoerde elektrische stroom. Deze parameters zullen nooit stijgen, en het geïnstalleerde maximumvermogen kan opzettelijk noch onopzettelijk worden verhoogd. Er kan ook geen overdosering ontstaan door een slechte installatie of programmatie. Naast deze technische ontwerpveiligheid is er ook door het hydrolyseproces zelf geen overdosering mogelijk. Dit komt doordat het hydroxide-ion een korte levensduur heeft als het niet in contact komt met een organische stof, bacteriën of virussen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat het water niet corrosief noch schadelijk voor de gezondheid is, en dat het bovendien drinkbaar is.

Wat het koper betreft, is het zo dat de Oxymatic het ion Cu⁺⁺ produceert, zuiver koper zoals het in de natuur voorkomt. Het menselijk lichaam heeft dit type metaal nodig (1000 µg per dag is 100 % van de door de EU vastgestelde ADH – Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid), evenals ijzer, kalium, vitaminen, enz.

Oxymatic is zo ingesteld dat ze een constante concentratie van 0,5 mg/l koper in het water handhaaft. Deze waarde is niet schadelijk voor de gezondheid noch voor enig materiaal. Volgens de norm voor drinkbaar water is water drinkbaar als het kopergehalte lager is dan 2 mg/l.

Welk uurdebiet kan met een Oxymatic worden behandeld?

Door een kamer-elektrodehouder kan hetzelfde debiet vloeien als door een buis van 75 mm. Het debiet dat door een buis kan vloeien, is afhankelijk van de druk, de snelheid en de watermassa. Het belangrijke van ons systeem is, dat ongeacht de snelheid, de druk en het debiet van het water dat door de kamer vloeit, de productie van hydroxylgroepen hetzelfde blijft.

Is er een beperking op het vlak van het zwembadvolume dat we met Oxymatic kunnen behandelen?

Er is geen enkele technische beperking wat het te behandelen volume en debiet betreft. Met een kamer behandelen we op één dag een zwembadvolume van ongeveer 175 m3.

We kunnen alle kamers die nodig zijn, parallel installeren en op die manier ongeacht welk watervolume behandelen. De door iedere kamer voortgebrachte hydroxylgroepen worden samengevoegd om het totale volume van het zwembad te desinfecteren.

Tegen hoeveel druk is de kamer-elektrodehouder bestand?

De kamer is bestand tegen 20 bar druk. Rekening houdend met het feit dat pvc niet bestand is tegen meer dan 16 bar, zullen we nooit problemen hebben.

Welke invloed heeft de alkaliteit op het systeem Oxymatic?

De alkaliteit is een belangrijke parameter die steeds moet worden ingesteld bij de ingebruikname van een zwembad. Het systeem Oxymatic wijzigt de alkaliteit niet, maar een lage alkaliteit kan problemen veroorzaken met de pH-regeling, leiden tot troebel groenachtig water en de efficiëntie van het zuiveringssysteem aantasten.
De juiste parameters liggen tussen 100 en 175 mg/l. Normaal gezien, moet deze parameter worden verhoogd. Gebruik daarvoor een alkaliteitsverhoger (natriumbicarbonaat of carbonaat). Eens ingesteld, zal de alkaliteit tijdens het seizoen waarschijnlijk niet veel meer veranderen.

Moet ik een schokchlorering uitvoeren bij de ingebruikname van het zwembad?

De schokbehandeling moet altijd worden uitgevoerd om de correcte werking van het systeem te waarborgen, ook al hebben we nieuw leiding- of putwater gebruikt en lijkt alles in orde. Er kunnen altijd algen, sporen, bacteriën, enz. zijn. Om alle twijfels weg te nemen, is het dus beter om de schokbehandeling uit te voeren.

Is de Oxymatic-installatie compatibel met andere desinfectiesystemen?

De Oxymatic is compatibel met eender welk ander behandelingssysteem en met alle andere chemische producten die we zouden willen gebruiken.

Mag ik samen met Oxymatic een algicide gebruiken?

We kunnen een speciaal algenbestrijdingsmiddel op basis van een kationisch polymeer gebruiken voor zwembaden met een chloorvrije behandeling. GEBRUIK GEEN ALGENBESTRIJDINGSMIDDELEN DIE KOPERSULFAAT BEVATTEN.

Mag ik polyvalente pastilles gebruiken?

Ja, maar let er dan wel op dat u GEEN PASTILLES GEBRUIKT DIE KOPERSULFAAT BEVATTEN.

Mag ik vloeibare zuurstof gebruiken?

Ja, daarvoor kunnen we een automatische doseerpomp aanbrengen voor de injectie van waterstofperoxide (vloeibare zuurstof) die automatisch door de Oxymatic wordt gecontroleerd.

Mag ik vloeibaar chloor gebruiken?

Ja, plaats een automatische doseerpomp voor de automatische injectie van vloeibaar natriumhypochloriet door de Oxymatic.

Waarmee moet ik rekening houden aan een zwembad wanneer ik een Oxymatic installeer?
  • Controleer het bestaande recirculatiesysteem, type water, ouderdom van de filter en van het water. De efficiëntie van elk desinfectiesysteem hangt hiervan af.
  • Temperatuur die het water in de zomer kan bereiken: om de werkingsuren van de Oxymatic te berekenen.
  • Totaal zoutgehalte: om de voltage van de installatie te kennen en aan te passen.
  • De alkaliteit: controleer de pH en vermijd algen en groen.
  • Koper: programmeer de installaties en vermijd overdoseringen.
  • pH: moet altijd aangepast zijn.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies